mitovi

♦ Mit-verovanje
Ako primetite neku promenu u dojci to je sigurno rak
Istina
Svaka promena u dojci ne znači rak. Međutim ne treba da ignorišete bilo koju promenu u dojci ili na koži dojke. Veoma je važno da se obratite lekaru za pregled, najverovatnije bićete upućeni na mamografski i ultrazvučni pregled kako bi se razjasnilo da li postoji razlog za brigu ili ne.
♦ Mit-verovanje
Samo kod žena se javlja rak dojke
Istina
U realnosti statistika pojedinih zemalja ukazuje da svake godine kod 2.190 muškaraca se dijagnostikuje rak dojke od kojih 410 ne preživi.
Iako je manji procenat u poređenju sa ženama i muškarci  treba da palpiraju dojke i ako primete bilo kakvu promenu da se obrate lekaru.
Mortalitet kod muškaraca je veći zbog nedovoljne informisanosti, posledično tome da je zakasnela dijagnoza i terapija.
♦ Mit-verovanje
Mamografija kao dijagnostička procedura koja koristi izvor zračenja može da izazove pojavu raka dojke
Istina
Mamografija se smatra zlatnim standardom za pravovremeno otkrivane raka dojke.
Pri mamografiji pacijent se izlaze niskim dozama zračenja tako da opasnost ne postoji.
Preporučuje se mamografija jednom  godišnje za žene koje se nalaze u 5-oj deceniji života.
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje,  nedoumicu porazgovarajte sa Vašim lekarom.
♦ Mit-verovanje
Ako postoji pozitivna porodična anamneza za rak dojke, velika je verovatnoća da će se pojaviti i kod Vas.
Istina
Žene sa pozitivnom porodičnom anamnezom spadaju u visokom procentu u rizičnu grupu.
Prema statistikama oko 10% obolelih od raka dojke imaju pozitivnu porodičnu anamnezu
Ako imate rođaku prvog stepena sa rakom dojke:
to podrazumeva majku, ćerku ili sestru sa rakom koji se pojavio pre 50-e godine života trebalo bi da idete na preventivne preglede.
Ako imate rođaku drugog stepena sa rakom dojke:
to podrazumeva baku, tetku kod kojih je dijagnostikovan rak dojke mogućnost pojave je manja u odnosu na osobe prvog stepena.
Ako imate generacijsku pojavu raka dojke iz iste porodične linije, pre 50-e godina života, tada treba proveriti mogućnost da postoji gen koji ide u prilog pozitivne porodične anamneze.
♦ Mit-verovanje
Ako se dokaže mutiran gen BRCA1 ili BRCA2  tada će se sigurno razviti rak dojke.
Istina
Prema American Cancer Society smatra se da u porodicama kod kojih je dokazano da postoji pozitivan test BRCA1 ili BRCA2 nije sigurno da će sve žene iz te porodice oboleti od raka dojke, ali postoji veća verovatnoca da će se bolest razviti kod njih.
Za žene koje znaju svoju genetsku predispoziciju postoje različite mere predostrožnosti koje se mogu preduzeti radi smanjenja rizika.
To podrazumeva kontrolu dojki svakih 6 meseci a lekar će odlučiti o daljem tretmanu.
♦ Mit-verovanje
Dezodoransi mogu da izazovu rak dojke
Istina
Istraživaći American Cancer Society nisu dokazali povezanost korišćenja dezodoransa sa razvojem raka dojke
 ♦