doktor medicine, specijalista radiolog, magistar medicinskih nauka

 

 Doktor medicine, specijalista radiolog, magistar medicinskih nauka. Mentor specijalističkih studija iz radiologije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Specijalista radiolog u KBC „Dr Dragiša Mišović“, šef mamografske dijagnostike, koordinator za skrining raka dojke KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“
U profesionalnom dijagnostičkom radu očitao preko 10.000 mamografija, više od 5.000 CT nalaza svih regija, učinio više od 40.000 ultrazvučnih pregleda (uključujući i vaskularne preglede, kao i preko 2000 elastografskih testiranja tkiva i organa), dao preko 60.000 radiografskih nalaza.
Saradjuje u naučno-istraživačkim projektima  Medicinskog fakulteta u Beogradu nosllac Prof. dr Ljubiša Glišić i Prof. Dr Radoslava Novaković (autor i koautor u 40 radova štampanih u celini i kao abstrakt)
Autor originalnog pristupa ROC statističkom paketu za obradu nivoa tumorskih markera u serumu , publikovan u Britanskom časopisu “Nuclear Medicine Communications”  Vol 15, No 4, April 1994, “An expert system approach for the objective interpretation of serum tumour marker levels”
Autor poglavlja u udžbeniku Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, “Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice“, urednice Sanje Stojanović, pod naslovom “Pertonealni prostor”, 2016, 179-202.
Autor ili koautor 12 radova štampanih u celini , odn preko 30  abstrakata na različitim medjunarodnim kongresima i skupovima.
Autor i koodinator projekta, Grad Beograd, Sekretarijat za zdravlje, u okviru tematske oblasti Unapredjenje i očuvanje javnog zdravlja na teritoriji grada Beograda, a koji je realizovan u KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“. 
Učestvuje u transferu znanja, sa aktivnim učešćem kao predavač u preko 30 radioloških kurseva, odnosno edukator i mentor više od 100 specijalista, lekara na specijalizaciji i lekara opšte prakse iz oblasti ultrazvučne i ostale radiološke dijagnostike.
Član Borda Evropske grupe za tumorske markere. Član ECR od 1999. Član ESOR-a od 2012.